Konsernet Norsk Sjømat AS er blitt endå større

Sjømat for fire milliardar

Norsk Sjømat AS, konsernet med hovudsete på Stranda, hadde i fjor ei omsetning på ca. fire milliardar kroner.

FISKEPRODUKT: Laks og aure frå Norsk Sjømat på Stranda hamnar på tallerkenar i over 40 land verda rundt.  

Nyheter

Det er ein vekst på over ein milliard frå året før, og skuldast oppkjøpet av fiskeriselskapet Nergård AS i Tromsø 1. april i fjor.