Kommunestyret har behandla legesentersaka

Sykkylven kommune ankar ikkje

Torsdag kveld vedtok Sykkylven kommunestyre å ikkje anke avgjerda i Sunnmøre tingrett vedkomande fastlegeheimelen til lege Øystein Hove.

Kompensasjon: Kommunen vil betale ein kompensasjon til Hove for tapet han lir som følge av at han ikkje får selt praksisen sin, men Hove og Legeforeninga meiner kommunen må tildele heimelen til ein ny næringsdrivande lege i same lokale, som han kan selje praksisen sin til.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

I staden set Sykkylven kommune fram ei oppmoding til retten om å fastsette ein tidsfrist for Hove om å gå til søksmål mot kommunen.