Bøter til reiselivsselskap og båtførar

Reiselivsselskapet 62°NORD har fått bot på 100.000 kroner for brot på ferdselsforbodet ved Rundefjellet og Grasøyane i fjor sommar. Båtføraren har fått førelegg på 20.000 kroner.

Kart som viser der politiet meiner det er gjennomført passasjerturar ved Grasøyane (sirkel) og "Fuglefjellet" på Runde (pila) med området der det vart teke fotografi av RIB-båten 13. juni 2018.  Foto: POLITIET

Nyheter

Politiet opplyser i ei pressemelding at reiselivsselskap og båtførar har fått bøter etter ferdsel innanfor forbodssona.