Kranglar om fisk og ære

Krev millionar for fisk – motsøksmål om ærekrenking

Norway Royal Salmon har saksøkt Sunsea Seafood, styreleiaren og ein tilsett med krav om 4,4 millionar kroner.

Rettssak: Fiskestriden har vore oppe for Søre Sunnmøre tingrett denne veka. Norway Royal Salmon meiner verksemda på Moltustranda aktlaus selde vidare fisk som dei ikkje eigde.   Foto: Arkiv

Nyheter

Søre Sunnmøre tingrett behandlar denne veka ei sak som har sitt utspring i fiskesal for 4,4 millionar kroner.

Sjømatselskapet Norway Royal Salmon (NRS) krev oppgjer for fisk dei leverte til verksemda Sunsea Seafood AS på Moltustranda. Dei meiner fisken aktlaust blei vidareseld utan løyve og betaling.