Møre og Romsdal har nest færrast politifolk av alle politidistrikta i landet

Langt unna politimålet

Fleire regjeringar har styrt etter målet om to politifolk per tusen innbyggjar. Etter 11 år med tiltak, er talet 1,48 i Møre og Romsdal.

FOR FÅ: Møre og Romsdal politidistrikt har nest færrast politifolk i landet, med 1,48 per tusen innbyggjar. Berre Vest politidistrikt er færre. Landet sett over eitt er det 1,93 polititilsette, særorgan som PST inkludert. Det nasjonale målet er 2,00.  

Nyheter

Landet sett over eitt, er det 1,73 polititenestemenn per tusen innbyggjar. Inkluderer ein særorgana, som PST, Politidirektoratet, Kripos, Økokrim osb., er talet oppe i 1,93.