Foreldrerollen i en digital virkelighet

Førstereis-foreldrene

Foreldre i dag er første generasjon som må navigere som oppdragere i et digitalt farvann, et farvann som ikke fantes da de sjøl var unge.

Digitalt: Gjennom gaming og på andre sosiale plattformer kan barn og unge i dag skaffe seg og skape relasjoner på en måte som deres foreldre ikke kunne. De som er unge foreldre i dag er første generasjon foreldre som skal oppdra barn som er digitalt innfødte. Det gir både dem og barna mange muligheter, men også noen utfordringer. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix 

Nyheter

De kalles for generasjon Z, digitalt innfødte, «homo zappiens» eller «post millennials». Kjært barn har mange navn, sies det. Og det er nettopp det dette er, noen forsøk på å sette navn på en generasjon som har satt sine digitale sjøbein fra fødselen av.