For noen tiår siden:

Magne, Noni og Kari

Vi kan notere oss for et nytt bunnpunkt i karrieren: Pinligere blemme enn den vi gjorde i går er vanskelig å tenke seg.

Magne og Kari Flem sammen med terrieren "Noni". 

Nyheter

Magne Flem var naturligvis gift med Kari. Jenta bakerst i robåten på veg til Langevågen.