Trafikkulykke i Ålesund - vogntog har revet med seg strømkabler

Nyheter

110-sentralen i Møre og Romsdal melder klokka 11.33 at et vogntog har kjørt av vegen i Puskhola ved Hatlehol. Vogntoget har revet med seg strømkabler som ligger i vegbana. Nødetatene var da på veg til stedet.

Trafikken på ulykkesstedet blir dirigert forbi, melder vår journalist på stedet i 12-tida.

Sunnmørsposten får opplyst fra Mørenett kl. 12.30 at ulykka ikke får store følger for strømnettet. En stolpe med gatelys er ødelagt, den blir ryddet av mannskap fra Mørenett. Ingen husstander er rammet, og det blir gjort en omkobling på stedet som gjør at det vil være gatelys på strekningen når det mørkner i dag.