OK Entreprenør AS:

– Vi har forsøkt å opptre ryddig

– I denne saken fikk vi bekreftet at det var gjort en avsjekk, og da må vi vel kunne slå oss til ro med det, påpeker Nils Magne Egset i OK Entreprenør når han hører Geir Stenseths (Frp) påstand om at det burde «ringt en bjelle» hos entreprenøren.

OK Entreprenør AS i arbeid med sjøfylling på Flatholmen 28. januar i år. Mandag ble arbeidet stoppet umiddelbart da Sunnmørsposten ba om innsyn.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I går sprakk nyheten om at OK Entreprenør AS var brukt til oppdrag på Flatholmen for 1,6 millioner eks. mva. Ålesund havnevesen tok sjølkritikk på at det skulle ha vært anbudskonkurranse, og at lov om offentlige anskaffelser var blitt brutt.

Selskapet er det samme som ble brukt for 23,9 millioner eks. mva i Bingsa uten kontrakt. På Flatholmen var det imidlertid inngått kontrakt.

Geir Stenseth (Frp), som både sitter i havnerådet og formannskapet, sier følgende til Sunnmørposten:

– Siden det er samme entreprenør i denne saken som i Bingsasaka, så burde det ringe en bjelle hos entreprenøren da de så at oppdraget ble stort, og beløpsgrensene ble overskredet, mener Frp-politikeren.

– Offentliges ansvar med anbudskonkurranse

– OK Entreprenører AS ble engasjert av Ålesundregionens Havnevesen etter forespørsel fra Havnevesenet. Det er ukjent for oss om Havnevesenet opprinnelig spurte flere, dvs. om det opprinnelig var gjennomført noen form for konkurranse. Det må nesten Havnevesenet selv svare for, skriver daglig leder Nils Magne Egset.

Under kan du lese resten av svaret til Egset i OK Entreprenør AS:

«Det var uansett OK Entreprenører som ba Havnevesenet om at dette måtte formaliseres i en egen kontrakt. En slik kontrakt fikk vi på plass i november 2018, og vi fikk da også beskjed fra Havnevesenet at kontrakten hadde vært gjennomgått og vurdert av innkjøpsavdelingen. Hvilken innkjøpsavdeling Havnevesenet på dette tidspunktet konkret siktet til har vi i ettertid forsøkt å finne ut av, men vi antok i hvert fall at det var blitt gjort en juridisk vurdering fra oppdragsgivers side.

Da Sunnmørsposten i går tok kontakt hadde vi kun få timer på oss til å svare opp spørsmålene som ble stilt om prosjektet, men vi har i etterkant av det som er publisert i Sunnmørsposten sett nærmere på saksdokumentene og korrespondansen i saken. Det er også naturlig, ettersom OK Entreprenører AS fremstilles på denne måten.

Vi ser et behov for å understreke at vi som entreprenører må kunne forholde oss til at det er det offentlige som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, og at det ikke ligger noen "varslingsplikt" på tilbyderens side. Samtidig er vi oss bevisst slike problemstillinger. Det mener vi også at vi har vært i denne saken. Det var som nevnt OK Entreprenører som ba om en skriftlig avtale og vi fikk bekreftet at avtalen var vurdert som ok av innkjøp. Vi la videre til grunn at Havnevesenet også hadde vurdert utviklingen i prosjektet med tanke på omfang. All den stund kontrakten ble inngått i november 2018, synes vi det er litt spesielt at vi som entreprenører skal "henges ut" i media som medansvarlig når Havnevesenet for relativt få måneder siden selv tydeligvis hadde vurdert dette som kurant.

Vi har merket oss Frp-politiker Geir Stenseth sin uttalelse om at det burde "ringe en bjelle" hos oss som entreprenør, men vi tenker vel at faktum i denne saken viser at vi har forsøkt å opptre ryddig. Denne saken, og Stenseth sin uttalelse, reiser et prinsipielt spørsmål om vi som tilbydere skal begynne å be om innsyn i hvilke vurderinger det offentlige gjør fra gang til gang. Direktekjøp, også over terskelverdier, kan i enkelttilfeller la seg forsvare, uten at den enkelte aktuelle leverandør/entreprenør dermed må sette i gang egne prosesser hvor vi skal overprøve de vurderinger det offentlige har gjort. I denne saken fikk vi bekreftet at det var gjort en avsjekk, og da må vi vel kunne slå oss til ro med det.»

Tidligere saker:


Enterprenør jobbet for 1,6 mill. uten konkurranse:

Havna stanset arbeid umiddelbart

Slik reagerer politikerne:

Ordfører vil følge med på at havna får innkjøpene inn i lovlige former

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sier at hun nå vil følge med på at havnestyret og havnefogden får innkjøpene inn i lovlige former.Havnefogden: – Rutinene har vært for dårlige

– Vi har ikke hatt tilstrekkelig fokus på risiko for at arbeidet ble så omfattende.