Havnefogden: – Vi undervurderte omfanget

– Vi har ikke hatt tilstrekkelig fokus på risiko for at arbeidet ble så omfattende.

Havnefogd: Ole Christian Fiskaa.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det skriver havnefogd Ole Christian Fiskaa i en e-post som svar på spørsmål om hvorfor ikke saka ble oppdaget før nå.