Rederi og forsikringsselskap dømt til å bekoste vraktømming

Må betale 9,2 mill. kroner

Rederiet bak den havarerte tråleren i Hundeidvik, og forsikringsselskapet, er sammen dømt til å betale 9, 2 millioner kroner i erstatning til staten.

VRAK: Den havarerte tråleren «Krasnoselsk», fotografert på sjøbunnen i Hundeidvik i Sykkylven. FOTO: HARALD FAUSKE  Foto: Harald Fauske

Nyheter

Summen skal dekke kostnadene staten ved Samferdselsdepartementet hadde da de for tre år siden tømte den havarerte tråleren «Krasnoselsk» for olje.

Dommen fra Sunnmøre tingrett er en såkalt fraværsdom, for det dukket aldri opp noen representanter for rederi og forsikringsselskap, begge hjemmehørende i Russland.