Rederi og forsikringsselskap dømt til å bekoste vraktømming

Må betale 9,2 mill. kroner

Rederiet bak den havarerte tråleren i Hundeidvik, og forsikringsselskapet, er sammen dømt til å betale 9, 2 millioner kroner i erstatning til staten.

VRAK: Den havarerte tråleren «Krasnoselsk», fotografert på sjøbunnen i Hundeidvik i Sykkylven. FOTO: HARALD FAUSKE  Foto: Harald Fauske

Nyheter

Summen skal dekke kostnadene staten ved Samferdselsdepartementet hadde da de for tre år siden tømte den havarerte tråleren «Krasnoselsk» for olje.