Lyspunktet opphører – Dråpe Kaffehus oppstår i nye lokaler

Drives som i dag ut april. Etter dette stenges Lyspunktet, før Dråpe Kaffehus etter hvert åpner i lokaler i Storgata 4.

Ålesund: Etter 15 år i Kipervikgata er det store endringer på gang for kafé Lyspunktet og daglig leder Ragnhild Tunheim Huse. Fordi Ålesund Misjonskirke har signalisert at de ønsker å bruke kafélokalene selv, innstilles drifta av kafeen ved utgangen av april. Seinere i vår åpner imidlertid Dråpe Kaffehus i nye lokaler i Storgata.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Store endringer er på gang hos kafé Lyspunktet i Ålesund.