Strid om milliongave havner i retten

Rettsmeklinga mellom familien etter avdøde Oluf Henry Rabbevåg og Spjelkavik sokn førte ikke fram.

Hatlehol: Slik er Hatlehol kirke tenkt seende ut. Illustrasjon: Cornelius + Vøge, Danmark 

Nyheter

Den 1. februar blei det holdt rettsmekling mellom familien etter avdøde Oluf Henry Rabbevåg og Spjelkavik sokn. Etter det Sunnmørsposten erfarer resulterte ikke meklingsmøtet i forlik, og striden havner derfor i retten: Hovedforhandling skal etter planen holdes i Sunnmøre tingrett 7. mars.

Rabbevåg, som ikke hadde livsarvinger, testamenterte store verdier til bygging av ny kirke i Hatlehol, men mens Spjelkavik sokn tolker testamentet dit hen at alt av verdier etter avdøde - mer enn sju millioner kroner, inngår i gaven, bestrides dette av familien hans.

– Dette handler om tolkning av testamentet. Avdøde har etterlatt seg en eldre slektsarving, som er enearving. Testamentet er ikke utforma slik at kirka overtar alt avdøde etterlot seg, og da vil alt som ikke er omfatta av testamentet tilfalle vedkommende som enearving, har familiens advokat Ingvar Seth tidligere uttalt til Sunnmørsposten.


Spjelkavik sogneråd:

Kirke fikk milliongave i testament, nå ender saken i retten

Det var jubel i Spjelkavik sogneråd da de uventet mottok en stor testamentarisk gave øremerket ny kirke i Hatlehol. Nå har det oppstått uenighet rundt tolkning av testamentet.Jubel i Spjelkavik sogneråd:

Testamenterte åtte millioner kroner til ny kirke

Helt uventet har Spjelkavik menighet mottatt en stor testamentarisk gave på nær 8 millioner kroner, øremerket ny kirke på Hatlehol. Gleden er enorm.