Gjorde risiko- og sårbarheitsanalyse av å halvere sengeplassane i rehabilitering

Volda vil kjempe for Mork

Kva er risikoen ved å redusere talet på sengeplassar innan rehabilitering frå 46 til 20 i fylket, og legge alle sengeplassane til Ålesund?

Vil kjempe for Mork: F.v. avdelingsleiar Anita Myklebust Nybø og plasstillitsvalt Marte Husøy. 

Vi ønskjer at delar av rehabiliteringa på Mork blir overført til Volda sjukehus

Jørgen Amdam
Nyheter

50 fagfolk var torsdag samla for å ta stilling til dette.