Stenger fylkesveg på grunn av rasfare

Nyheter

Fv 655 Stranda: Norangsdalen, på strekningen Ørsta-Tryggestad blir stengt i dag, kl. 11:00 pga fare for ras. Det melder vegtrafikksentralen på Twitter.