Arbeidet med Hafast går jevnt og trutt videre:

Kartlegger dybden i Sulafjorden

Vegvesenet bruker rundt 100 millioner kroner til å utrede forholdene som skal gi beste løsning på fjordkryssing via Hafast. Nylig brukte de boreskipet Fugro Synergy til å kartlegge bunnen i Sulafjorden.

  Foto: Rambøll.

Nyheter

– Vi jobber med konkurransegrunnlag for dimensjonering av bruene, og har i den forbindelse kartlagt sjødybden med et slingringsmonn på 0,5 meter i alle de fire brutraseene over Sulafjorden, forteller prosjektleder ved Statens vegvesen, Jørn Arve Hasselø, til Sunnmørsposten.