Meiner Stortinget bør stoppe helsekutta

Kjersti Toppe, Geir Inge Lien og Per Olaf Lundeteigen frå Senterpartiet ber Stortinget stanse kutt i pasienttilbod og nedlegging av fødeavdeling, DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal.

Kjersti Toppe (Sp) er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Dei tre stortingsrepresentantane leverer onsdag inn eit forslag til Stortinget knytt til kutta i Helse Møre og Romsdal.