Blindheim:

Vil utvide industriområdet ved Porolon

Sjokkerte naboer så at skogen ble snaua. Nå vet de mer om hva som skal skje på tomta.

BLINDHEIM: I dette området er det planlagt to nybygg og et grønt belte mot bebyggelsen. 

Nyheter

Forleden inviterte grunneieren til et informasjonsmøte om planene for det tolv mål store området øst for Porolon på Blindheim. Det er også laget et forslag til ny reguleringsplan for tomta som blant annet er regulert både til industri og friområde. Et grønt belte mot bebyggelsen i sør skal fortsatt beholdes, men industri- og lagerområdet skal utvides.