Sentralbanksjefen advarer mot raskere oljenedtrapping

Klimautfordringen krever omstilling, erkjenner sentralbanksjef Øystein Olsen, som samtidig advarer mot å fremskynde avviklingen av den norske oljenæringen.

Sentralbanksjef: Øystein Olsen advarer mot å fremskynde avviklingen av den norske oljenæringen.   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

– Verden etterspør fortsatt olje og gass. Skulle vi velge å forsere avviklingen av produksjonen på norsk sokkel, ville andre tilbydere stå klare til å ta over. Effekten på klimaet er derfor diskutabel. Selv ville vi pådra oss en betydelig kostnad, sa Olsen i sin årlige tale til politikere og næringslivstopper torsdag.

Han minnet om at over ti prosent av alle sysselsatte i Norge enten direkte eller indirekte er knyttet til oljenæringen, som i årene som kommer, vil ha behov for flere ansatte.

– Men etter hvert må vi innstille oss på at perioden med videre vekst er over, og at aktiviteten gradvis skal ned. Andre næringer må vokse fram, sa han.

Olsen viser overfor NTB til at oljenæringen, av klimahensyn, vil komme under press som følge av økt skatt på utslipp.

– Selv om det er en solnedgangsnæring i et lengre perspektiv, er det grunn til å håpe og tro at dette skjer gradvis og litt forsiktig.