No er resultata frå Voldaprosjektet (2013-2018) lagt fram:

Småbarn i Volda har psykisk helse i verdstoppen

Forskarar frå NTNU har gode nyheiter til voldingar og nordmenn generelt.

Erfaren forskar: May Britt Drugli presenterte funn for Volda-kommunestyre. Funna gir politikarane grunn til å smile.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

–De kan vere veldig glade i Volda for at de har ei barnebefolkning med svært god psykisk helse.