Voldaprosjektet (2013–2018) tok føre seg barnehagebarns psykiske helse

– Jo, dei minste kan også vere engestelege og deprimerte

Barnehagebarn i Volda har i snitt betre psykiske helse enn barn elles i verda, som i USA. Forskarane minner om at det dermed er beintøft å vere blant fåtalet som slit.

Leikekameratar: Forskarane frå NTNU i Trondheim sett pris på at fagfolka dei har samarbeidd med i Volda har vist stå på-vilje. F.v.: Kenneth Stensen (vitskapleg assistent), Anne Synnøve Brenne (universitetslektor), May Britt Drugli (professor), Bodil Brautaset (fagkonsulent barnehage i Volda kommune) og Odd Sverre Westbye, (leiar for regionalt kunnskapssenter for barn og ungdom (RKBU). 

Nyheter

Sjå eigen faktaboks for tal