Fylkesmannen har fått bekymringsmelding

Har starta opp tilsynssak mot Sykkylven kommune

Fylkesmannen har starta tilsynssak mot Sykkylven kommune etter å ha motteke bekymringar om ein sjukepleiar.

Har starta tilsynssak: Sykkylven kommune har ved kommunalsjef Eli Otterlei gitt ein orientering til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om korleis dei behandla saka om medisinsvinn og bekymringsmeldingane dei har mottatt. 

Nyheter

Bekymringsmeldinga er knytt til oppbevaring av medikament som tilhøyrer kommunen og pasientar i kommunen.