Politikarane halverte skulekutta

Vil bruke 40 millionar meir på ny skule på Sula

Ingen politikarar stilte seg bak å kutte Rørstadmarka skule med 84,5 millionar kroner. I staden stemte kommunestyret samrøystes for å halvere kutta.

Vil halvere skulekutta: Høgre, her ved Turid Kristin Sand Humlen, var saman med Sulalista arkitektane bak forslaga som blei vedteken torsdag kveld. Bygginga av Rørstadmarka skule skulle i utgangspunktet kuttast med 30 prosent, men torsdag gjekk politikarane samrøystes inn for å kutte med berre 15 prosent.  Foto: Maria Finnøy Fagervoll

Nyheter

På Sula torsdag kveld blei den framtidige bygginga av Rørstadmarka skule lagt fram for kommunestyret.