Vil ha havsenter i Atlanterhavsparken

Det er flertall på Stortinget for at det bygges opp et nasjonalt senter for hav. Høyres Marianne Synnes vil jobbe for at det legges til Atlanterhavsparken i Ålesund.

Høyres Marianne Synnes vil ha nasjonalt senter for hav i Atlanterhavsparken i Ålesund. 

Nyheter

Neste uke behandler Stortinget Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. I denne planen vil regjeringspartiene, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vedta at det skal etableres et senter for hav. Målet med senteret er en langsiktig kunnskapssatsing som skal bidra til rent og rikt hav og sunn og trygg sjømat, gi bedre kunnskap om hva som påvirker livet i havet, og hvilke følger dette får for fiskehelse og folkehelse.