Årelang diskusjon i Ålesund kirke – skal det være teppe i kirka eller ikke?

Nye tak for bedre kirkelyd

Etter flere klager setter menigheten inn nye tiltak for å gjøre lyden i Ålesund kirke best mulig for alle.

Ålesund kirke: Henriette Bryn i Ålesund og Volsdalen menighet ønsker ikke teppe i midtgangen, noe det er flere grunner til enn selve akustikken fra musikk. Blant annet slitasje og vanskeligheter i forbindelse med rigging til konserter. Nå prøver menigheten nye tiltak for at folk også skal høre det som blir sagt i kirka.   Foto: Nils-Harald Ånstad

Spesielt er det noen eldre mennesker som ikke hører godt det som blir sagt i kirka

Henriette Bryn
Nyheter

For ti år siden ble alle teppene i Ålesund kirke fjernet. Teppene var utslitt og gulvet ble malt i den opprinnelige fargen.