Ansatte i hjemmetjenesten og sjukeheimer i nye Ålesund med på prosjekt

Fornøyde med helsesekken

En sekk med medisinsk utstyr sørger for at de ansatte i hjemmetjenesten kan ta nødvendige målinger. Slik kan de oppdage sjukdom tidlig, og følge med på om pasienten blir verre.

NYTT UTSTYR: Alt i orden med blodtrykket, slår Ragnhild Våge Rusten fast. I sekken har hun alt hun trenger for å gjøre nødvendige målinger. Anna Lervåg Nes greier seg godt hjemme i leiligheten sin, men er glad for den hjelpa hun får fra hjemmesjukepleien. Anna Lervåg Nes (pasienten), sjukepleier Ragnhild Våge Rusten og Torill Aarskog Skorpen. 

Nyheter

Hjemme i leiligheten sin i Klipra, har Anna Lervåg Nes fått besøk av Ragnhild Våge Rusten som er sjukepleier i hjemmetjenesten i Ålesund. Ragnhild har med seg sekken som blant annet inneholder blodtrykksapparat, stetoskop, apparat for å måle oksygeninnholdet i blodet og temperaturmåler. Slik kan hun gjøre nøyaktige målinger som kan gi konkrete svar på tilstanden til pasienten.