Pir vil bli større enn Idungården

Det er sendt rammesøknad for oppføring av nytt bygg i Keiser Wilhelms gate 22, der Idungården vil bli revet, for oppføring av nybygget Pir.

PIR: Åpen og innbydende, i følge utbygger.  Foto: SANDBAKK & PEETTERSEN ARKITEKTER AS

Nyheter

Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS skriver at i forbindelse med oppføringen av nybygget, vil de i tråd med kommunens fortetningsstrategi, kunne utnytte tomta bedre enn med dagens bygg. Det samla arealet vil øke, og gi bedre økonomien i prosjektet.

Vurderer å rive Idungården og bygge nytt på tomta

– Foreløpig vil jeg si det er 50-50 om vi river eller fortsetter renoveringa.


Eier av naboeiendommen, Keiser Wilhelmsgate 24-26, Håheims Eiendomsselskap AS, ønsker ikke at kommunen gir dispensasjon til overskridelse på 2,5 meter i bygningshøyde, og mener det i kombinasjon med økt bygningsvolum, vil forringe utsiktsforhold for deres eiendom og gi dårligere lysforhold i gata mellom bygningene.

Jubel for million-satsing i Idungården:

Innovasjonshus på 4000 kvadratmeter

– Pir Cowork skal gjøre de 4000 kvadratmetrene i Idungården til et pulserende innovasjonshus midt i sentrum av Ålesund.