Kronikk om rampe ved Ålesund kirke:

«Kirka skal være tilgjengelig for alle»

Tilgjengelighet: Borgund kirke har i dag løsninger som sikrer tilgjengelighet for rullestolbrukere. Derfor har ikke Kirkevergen fått i oppdrag å søke om endring av tilkomst til Borgund kirke, skriver Svein-Rune Johannessen i dette innlegget.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Medlem i plan og byggesaksutvalget (PBU) Hans Kjetil Knutsen etterlyser svar på når det kan forventes søknad fra Kirkevergen når det gjelder tilgjengelighet gjennom hovedinngang i Borgund kirke. Jeg vil avslutningsvis svare på spørsmålet, men først litt om organiseringen i Den norske kirke.

Vi er organisert på samme måte som en kommune. Det vil si med et fellesråd, som kan sammenlignes med et bystyre og fire menighetsråd, som kan sammenlignes med de politiske utvalgene i kommunen. De fire menighetsrådene og fellesrådet fatter vedtak som skal etterleves og følges opp. Det er her Kirkevergen kommer inn, som motstykke til en rådmann i en kommune.

Ålesund menighetsråd og deretter fellesrådet vedtok våren 2015 at tilgjengeligheten i Ålesund kirke er altfor dårlig, og må utbedres gjennom tiltak som gjør kirkens hovedinngang tilgjengelig for alle byens innbyggere.

Fylkespolitikere støtter rampe ved Ålesund kirke

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Møre og Romsdal fylkeskommune støtter rullestolrampe ved Ålesund kirke.


Dette vedtaket er det kirkevergen som må følge opp, noe som dessverre har tatt mer enn tre og et halvt år. Det har vært nødvendig å gå flere runder med vernemyndigheter, fylkeskonservator, riksantikvar og biskop, noe som har tatt tid.

Høsten 2018 var vi allikevel kommet fram til et tiltak som alle sluttet seg til og som alle mener gir en god bruk av hovedinngangen i Ålesund kirke. Tiltaket som det ble søkt om til plan og byggesaksutvalget var derfor:

– Godkjent av riksantikvar

– Godkjent av fylkeskonservator

– Godkjent av Møre biskop

– Tilrådd av rådmannen i Ålesund

KIRKEVERGE: Svein Rune Johanesen 

På bakgrunn av nevnte godkjenninger så antok Kirkevergen at PBU sin sakshandsaming var kurant og at ingen ville gå mot fagmyndighetene og rådmannen. Hadde jeg hatt et snev av mistanke om det, så hadde jeg naturligvis tatt kontakt med Knutsen eller andre politikere i PBU.

Så skjer allikevel det at Knutsen fremmer forslag om å gå mot riksantikvaren, gå mot fylkeskonservatoren, gå mot Møre Biskop og gå mot Rådmannens forslag til vedtak. Hvorfor i all verden tok ikke Knutsen, eller for den saks skyld andre i utvalget, kontakt med Kirkevergen for å skaffe seg flere opplysninger, slik at saka kanskje hadde blitt enda bedre opplyst, hvis det da var opplysninger dere manglet? Vedtaket kom som lyn fra klar himmel, det var ikke i min villeste fantasi at så ville skje, når samtlige faginstanser inklusiv rådmannen anbefalte tiltaket.

Dagens løsning i Ålesund kirke når det gjelder tilkomst er så dårlig at det er direkte pinlig å tilby våre innbyggere så uverdige forhold. Vi får stadig tilbakemeldinger fra personer som ikke går i begravelser eller konserter fordi kirka ikke oppleves tilgjengelig for dem. Dette må bringes til opphør, og Kirkevergen har fått en klar marsjordre fra Ålesund kirkelige fellesråd og Ålesund og Volsdalen menighetsråd om å sørge for at hovedinngangen ved Ålesund kirke gjøres tilgjengelig for alle byens innbyggere.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede på befaring i Ålesund kirke

Krever rullestolrampe

– Først da utstyret var rigga ned og kjørt vekk, kunne jeg forlate kirka. Som sistemann.


Så til Knutsens spørsmål om Borgund kirke. Som nevnt så er Kirkevergens rolle å sørge for at vedtak fattet av fellesråd og menighetsråd blir realisert. Borgund sogneråd har ikke vedtatt at de ønsker endring av dagens løsning, som for så vidt er langt bedre enn i Ålesund kirke. I Borgund kommer du inn midt i kirkerommet, ikke foran alle benkerader, ved prekestolen og rett opp i kiste og gravfølge, slik som i Ålesund. I tillegg så eksisterer det løsninger som kan anvendes midlertidig når det er spesielle behov for å gjøre hovedinngangen tilgjengelig, og som har vært brukt f.eks. ved vielser. HC-toalettforhold er også langt bedre i Borgund kirke. Så dette er svaret mitt til deg Knutsen, menighetsrådet har ikke vedtatt at de ønsker en annen løsning. Derfor har ikke Kirkevergen fått i oppdrag å søke om endring av tilkomst til Borgund kirke.

Avslutningsvis så oppfordrer jeg Hans Kjetil Knutsen om å informere avisens lesere om hvor mange byggesaker finnes det eksempler på, hvor politikerne har gått mot tilråding fra både riksantikvar, fylkeskonservator og rådmann - i en og samme sak? (Utelater bevisst Biskop, da det blir for smalt). Jeg ser fram til å få presentert en slik liste over saker som har tatt samme vending, som saka om å gi alle innbyggere i Ålesund tilgang til kirka gjennom hoveddør.