Får gjensidig draghjelp til etablering av kystveg

Utbygginga av Kystvegen vil gje store ringverknader både for ytre Nordfjord og ytre, søre Sunnmøre.

Ytre Nordfjord: Kystvegen Måløy-Florø AS har delt opp prosjektet i fleire parsellar, der brua mellom Tongane på Rugsundøy i Bremanger og over til Biskjelneset i Vågsøy på nordsida av fjorden er ein av dei.  

Nyheter

Det meiner styreleiaren i Kystvegen Måløy-Florø AS, Reidar Sandal.