Personopplysningar låg ope ute i postlistene til Hareid kommune

Ein stikkprøve tidleg i januar avdekte at personopplysningar låg ope ute på Hareid kommune si nettside.

Postlister: I starten av januar vart det oppdaga at personopplysingar låg ope ute på postlistene på Hareid kommune.  

Vår oppfatning er at avviket vi oppdaga har gjort minimal skade

Nyheter

Vikebladet: «Brotet gjekk på at søkjar var namngitt i vedlegg til søknad om startlån», skriv kommunen i eit brev til Datatilsynet. Dei som er ramma, er privatpersonar som har søkt om startlån og butilskot.