Tilrår radarovervaking og varsling frå våren 2019:

Vil ha skredsikring på Trollstigen– skal finansierast av turistskatt

Skredrisikoen på Trollstigen er høgare enn Vegvesenet normalt aksepterer, men det er ikkje pengar til skredsikring. No foreslår fylkesrådmannen å innføre turistskatt.

Skredutsett: Snøskred og is som fell er også ei utfordring vår og forsommar. Steinsprang, jordskred og styrtflom er dei største farane om sommaren.   Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nyheter

Saka om skredfarar på Trollstigen skal opp i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune 6. mars.