Vil tilby nettbasert bachelorgrad i historie

Høgskulen i Volda vil for første gong tilby ei nettbasert bachelorgrad.

Tradisjon: Historieutdanning har lang tradisjon ved Høgskulen i Volda. No kan ein snart også ta treårig utdanning i faget som nettstudent. Arkiv  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Saka skal opp i komande styremøte ved høgskulen, og styret blir rådd til å godkjenne den nettbaserte treårige bachelorutdanninga i historie.