Redusert kapasitet på Volda-Folkestad heile veka

Ferje på verkstad fører til redusert kapasitet på ferjesamband.

Frå ferjekaien i Volda. 

Nyheter

Norled melder måndag morgon at det blir noe redusert kapasitet på ferjesambandet Volda-Folkestad denne veka.

Det er sett inn reserveferje då den ordinære ferja er på eit planlagt verkstadopphald.