Tolv menn til Oslo for å snakke med Dale

Mandag møtte tolv menn på kontoret til samferdselsministeren for å fortelle han at han burde bygge Møreaksen.

Tur: Daglig leder i Sunnmøre regionråd Jan Kåre Aurdal og styreleder Jan Ove Tryggestad. 

Nyheter

Det skjer bare en knapp uke etter at Dale selv var på rundreise i fylket og hadde møter nettopp om Møreaksen.