Politikerne vil ha juristene til å se på leiekontrakten med Nordisk Film

Utsatte kinoavgjørelse

Politikerne i Ålesund slipper ikke Nordisk Film av kroken sånn uten videre.

Kinodrift: Nordisk Film ønsker å avvikle drifta både på Moa og på Løvenvold. Nå settes saken på vent til det er gjort en avtalerettslig vurdering.  Foto: EIRIK MELING

Nyheter

Formannskapet skulle i går ta stilling til om Nordisk Film må drive kino på Moa og Løvenvold i fem år til, eller om de kan løses fra kontrakten. Resultatet ble at saka utsettes til kommunens advokater har sett nærmere på den jussen.