Øl brygget på rød tare:

Vitenskapelig eksperiment skapte en helt ny øl

Tare kan brukes til så mangt – har du hørt om tare-øl, for eksempel?

Test: Forskere og testsmakere under den sensoriske analysa av øla på Molo Brew i februar.  Foto: Møreforsking

Nyheter

Møreforsking har samarbeidet med bryggeriet på Molo Brew, og skapt ei øl brygget på nettopp rød tare fra Sula.