Søre Sunnmøre tingrett:

Tingretten dømt til å verte verande

Søre Sunnmøre tingrett ser ut til å vere dømt til å halde fram i Sorenskrivargarden inntil vidare. Domstoladministrasjonen har kome til at det ikkje vert høve til å leige nye lokale før strukturen til domstolane er avgjort.

Sorenskrivargarden: Søre Sunnmøre tingrett får ikkje setje i verk nokon flytteprosess før saka om domstolsstruktur er avgjort.   Foto: JANNE-MARIT MYKLEBUST

Nyheter

(Møre-Nytt): Dette kjem fram i eit skriv til Søre Sunnmøre tingrett frå Domstoladministrasjonen.