Bra by-konferansen

— Ålesund blir en bedre by med bybane

5-minuttersbyen, med kort avstand til alt du trenger i hverdagen fra der du bor, er en bra by. Da må noen biler vike.

En by med potensial: Byplanarkitekten Isaak Bashevkin i Norconsult ser store muligheter i Ålesund, hvis den bare blir litt bedre tilrettelagt for menneskene som skal bo her. — Jeg savner trær i gatene, og bredere fortau der menneskene skal være. Men den lille postbilen er helt perfekt, tilpasset behovet i sentrum, sier han.   Foto: Gry Støre

Nyheter

— Ålesund har potensial til å kunne bli en av Norges topp tre mest attraktive mellomstore byer å bo i. Det krever en dreining fra at byen i dag er tilpasset bilens behov, til at den i framtida må tilrettelegge mer for menneskenes behov. De unge som vokser opp i dag stiller nye krav til byen de vil bo i, sier Isaak Bashevkin, byplanarkitekt i Norconsult.