Fjord1 glade for å ha sikra seg Hareid-Sulesund

Nydøypte ferjer i populær rute

– Det er kjekt å vinne nye samband. Og det var spesielt kjekt å vinne akkurat dette sambandet. Ikkje sant, Per?

FJORDMØTE: Ferjene «Suløy» og «Hadarøy» møtest på fjorden. Begge går i sambandet Hareid-Sulesund. Og begge vart døypte i går. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

Fjord1-sjef Dagfinn Neteland kikar bort på skipsreiar Per Sævik – som nikkar samtykkande.