Rådmennene på Sunnmøre kritiserer Helse Møre og Romsdal

Vil ha slutt på solospelet

Utan betre samarbeid mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal, får ikkje pasientane god nok behandling, skriv 19 rådmenn i eit fellesbrev.

Pasientbehandling: Innsparingstiltaka er styrt frå toppen i Helse og Møre Romsdal. Rådmennene på Sunnmøre krev at kommunane i større grad får ha eit ord med i laget, når det er pasientane det til sjuande og sist bør handle om.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Brevet er sendt til administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, og til styret i helseforetaket, og er signert rådmennene på Sunnmøre, med Sandøy og Vestnes i tillegg, altså 19 rådmenn.