Leder:

«Imponerande samarbeid mellom sjukehus og NTNU»

Lab: Ortopedane Andreas Dalen t.v. og Terje Vagstad t.h. har fått innsikt i robotteknologi, medan ingeniør Aleksander Skrede har fått lære om kirurgi. 

Dette har skapt eit unikt, tverrfagleg kunnskapsmiljø

Nyheter

Skandinavias første biomekaniske robotlaboratorium vart opna ved sjukehuset i Ålesund førre onsdag. Ein industrirobot, som er programmert for å teste ledd, skal hjelpe ortopedar til å utvikle betre operasjonsmetodar. Oppbygginga av laboratoriet har vore eit samarbeid mellom ortopedar ved sjukehuset og ingeniørar frå NTNU i Ålesund. Ortopedane har fått innsikt i robotteknologi, medan ingeniørane har lært seg noko om anatomi og kirurgi. Dette har skapt eit unikt, tverrfagleg kunnskapsmiljø, som er med på å sette helseføretaket på kartet innan ortopedisk fagutvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Det finst svært få liknande laboratorium elles i Europa.

Gir ortopedene muligheter til å finne fram til bedre operasjonsmetoder

Åpner unik ledd-lab på Ålesund sjukehus

En standard industrirobot er programmert til å teste ledd. Sjukehuset i Ålesund har fått det første biomekaniske robotlaboratoriet i Skandinavia.


Tidlegare måtte forskarane reise til Tyskland, fordi det var Hannover som hadde den mest avanserte skulderroboten. Ålesundaren Peter Klungsøyr, som både har bidratt til å revolusjonere operasjon av klumpfot og bidratt til utvikling av ny metode for stabilisering av ledd, var den som kom med tanken om å etablere eit robotlaboratorium i Ålesund. No er det unike laboratoriet blitt ein realitet, og det er det all grunn til å glede seg over. I første omgang skal forskarane konsentrere seg om skulderkirurgi, men dei har også tankar om at roboten kan bidra til betre behandling av kne- og ankelledd.

Forskingsgjennombruddet: Marit Otterlei er på sporet av et nytt antibiotikum

Helse Møre og Romsdal er etter lov pålagt å drive med forsking, det vil seie å gjennomføre grundig og systematisk gransking for å finne fram til ny kunnskap. Føretaket er ikkje pålagt å innovere, til dømes utvikle nye tenester eller behandlingsopplegg, men likevel er dette eit vesentleg satsingsområde i føretaket. Det handlar om å sikre betre kvalitet i pasientbehandlinga, og det kjem heile samfunnet til gode. Derfor er det all grunn til å framheve det viktige utviklingsarbeidet som går føre seg.

Ved sjukehuset i Ålesund er det oppretta eigen forskingspost, der forskarar frå alle dei fire sjukehusa i fylket får hjelp til å gjennomføre prosjekta sine. Samarbeid på tvers av institusjonar er viktig. Robotlaboratoriet er eit døme på at samarbeid mellom sjukehus og universitet kan gi glitrande resultat.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!