Advarer mot spansk overtakelse på Vigra

Flygelederforeningen er kritisk til at spansk selskap overtar flytårnet på Vigra.

Vigra: Norwegian Boeing 737 -800 klar for avgang på Vigra.  

Nyheter

I februar ble det klart at spanske Saerco som fra 1. mars 2020 skal ta over drifta av flytårnet på Vigra. Flygelederforeningen advarer mot overtakelsen.

Det er Avinors datterselskap Avinor Flysikring AS som i dag driver tårnene på flyplassene til Avinor, men denne gang kom Saerco med et lavere tilbud. Det er foreløpig kun flytårnene på Vigra og Kjevik (Kristiansand) som skal overtas av Saerco.

Avinor Flysikring AS tapte anbudet:

Spanske Saerco tar over drift av flytårnet på Vigra

Nylig ble det klart at det er spanske Saerco som fra 1. mars 2020 skal ta over drifta av flytårnet på Vigra.


De ansatte vil få tilbud om å fortsette i stillingene sine, selv om det nye selskapet kommer inn. I et notat sendt før helga kom Flygelederforeningen med en rekke bekymringer, kommentarer, og spørsmål etter Avinors vedtak.

– Flysikringstjeneste er en kritisk samfunnstjeneste både med tanke på samferdsel på generelt grunnlag så vel som relatert til totalforsvaret som bør håndteres deretter, heter det på foreningens nettsider.

Flygelederforeningen hevder også at Saervo ikke følger etiske standarder som er samsvarer med Avinors etiske krav.

Leserinnlegg om Vigra og flysikringstjenesten:

«Flysikkerhet bør ikke ut på anbud»

Nylig ble det kjent at Avinor for første gang har valgt et utenlandsk selskap til å drive flysikringstjenesten på Kjevik og Vigra.