Stinn brakke på Børs og Bacalao - optimismen er stor

Det er stinn brakke under Sparebanken Møres investorkonferanse på NMK i kveld. Aldri tidligere har oppslutning omkring Børs og Bacalao vært så stor som i år, og den økonomiske optimismen er stor.

Administrerende direktør Trond Lars Nydal lovet enda større satsing på næringsliv.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre kunne smile bredt da han slo fast at banken kom ut med et resultat på 605 mill. kroner etter skatt i fjor. De som sitter på aksjer kan regne med et utbytte på 15,50 pr. aksjer som er en økning på 13,6 prosent . Banken har god vekst både i personmarkedet og i næringsliv. Banken vil øke sitt engasjement innenfor næringsliv, og Børs og Bacalao er en del av bankens måte å løfte fram næringslivet på. Over 600 har meldt seg på konferansen.