Inngår milliardavtale om felles pasientjournal

Helse Midt-Norge signerer neste uke avtale med Epic System Corporation om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Prisramme: 2,9 milliarder kroner.
Nyheter

Romsdals budstikke: – Investeringen i ny journalløsning blir et stort kvalitetsløft for hele helsetjenesten i vår region, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF. Hun mener investeringen også får stor betydning for det øvrige Helse-Norge.

– Erfaringene vi gjør oss vil være av betydning for resten av landet, sier hun.

Ordfører Eva Vinje Aurdal:

Helse Midt etablerer Helseplattformen AS: – Ålesund forventer å bli tatt med

På styremøtet fredag skal Helse Midt-Norge vedta stifting av selskapet Helseplattformen AS. Ålesunds ordfører håper de også vil ha ansatte i Ålesund.


I styremøtet torsdag 14. mars ga styret adm.dir. Stig Slørdahl fullmakt til å inngå avtale med Epic. Kontraktsverdi vil bli gjort kjent når avtalen er underskrevet av begge parter. Men Helse Midt-Norge RHF legger til grunn en øvre ramme på i underkant av 3,4 milliarder kroner inklusive risikoavsetninger. Denne økonomiske rammen forutsetter en fordeling 70/30 mellom Helse Midt-Norge og kommunene.

Innføringsperioden er forlenget fra 23 til 30,5 måneder.

– Vi har tatt lærdom av blant annet erfaringer fra andre Epic-kunder og derfor er innføringsperioden forlenget fra 23 til 30,5 måneder. Det gir oss ikke minst bedre tid på å teste løsningen før den tas i bruk. Dette bidrar til redusert risiko, men innebærer også økte kostnader som vi har tatt høgde for, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Felles pasientjournal (PAS/EPJ) setter pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

– Det er gjort et godt forarbeid gjennom anskaffelsen og vi står nå foran en omfattende prosess hvor Epics basisløsning tilpasses til helsetjenesten i Midt-Norge. Der skal vi ha god samhandling med Epic og våre fagfolk fra både sjukehus, fastleger og kommune. Nå skal løsningen settes opp slik at den dekker våre behov og er tilpasset norsk helsehverdag, sier Tina Steinsvik Sund.

Systemet skal først innføres på St Olavs Hospital og i Trondheim kommune. Deretter rulles det etter planen ut i hele Trøndelag, Møre og Romsdal og resten av landet.