Se informasjonsmøtet om bypakken

Her kan du følge informasjonsmøtet om bypakken direkte fra kl. 18.00. Sendingen er produsert av Ålesund kommune.
Bypakken
  • Den nye bypakken har tre viktige prosjekter.
  • E39 Vegsund – Breivika: 2,8 milliard.
  • Breivika – Lerstad: 1,6 milliard.
  • Brosundtunnelen: 900 mill.
  • Andre prosjekter: Brosundbro/ KW gate, gateterminal, knutepunkt Campus, knutepunkt sjukehus, redusert E136 Lerstad-Campus, gang/sykkel/kollektivtiltak og bomstasjoner.
Nyheter

Det er Ålesund kommune og medlemmene i styringsgruppa for bypakken, Tore Johan Øvstebø (Kristelig Folkeparti), Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista) og Øystein Tvedt (Høyre), som inviterer.

I tillegg stiller Tom Rian fra Ålesund kommune og Ole Kristian Birkeland fra Statens vegvesen.


Legger fram bypakke til 6,5 milliarder kroner

En ny bypakke er klar for politisk behandling. Prisen denne gangen er på knapt 6,5 milliarder kroner, og i forslaget ligger det en rushtidsavgift.

 

Tema blir bypakkens betydning for byutvikling og regionen, Brosundtunnelen, bompengeinnkreving, bomsnitt og elektronisk vegprising og til slutt åpnes det for spørsmål.

Styringsgruppa ferdig med sitt forslag

Tre store prosjekter Bypakken inneholder nå tre store prosjekter: 1) Brosundtunnelen skal realiseres, fortrinnsvis i fase 1 , fortrinnsvis i fase 1. 2) Breivika – Lerstad skal realiseres slik den er oppsatt i NTP, med oppstart rundt 2023. 3) E39 Vegsund – Breivika skal realiseres slik den ligger i NTP, med oppstart seinest i 2027. 

 

Det er foreslått en rekke endringer i bypakken, som skal opp til endelig vedtak i bystyret i vår. Styringsgruppa har lagt fram sitt forslag til en bypakke på 6,5 milliarder kroner. Nye prosjekter er tatt inn, samtidig har styringsgruppa valgt bort andre prosjekter for å få kostnadene ned.

Her er de viktigste endringene:

* Brosundtunnelen er med (estimert 900 millioner).

* E39 Vegsund-Breivika er lagt inn i pakken, bl.a. fordi prosjektet ligger inne i denne NTP-perioden (Nasjonal transportplan) med 1 milliard statlige kroner.

* Trafikksikringstiltak på Blindheim-Flisnes er tatt ut.

* Firefeltsveg på strekninga Lerstad-Campus Ålesund er ute av pakken.

* Styrke kollektivsatsing med 125 millioner.

* Rushtids-avgift. Gjennomsnittstakst for bompenger vil være 22 kroner.

Program:

18.00-18.10: Hva er Bypakke Ålesund? Hvorfor bidrar Bypakken til byutvikling? Varaordfører Tore Johan Øvstebø.

18.10-18.20: Blir det en rettferdig bominnkreving? Om bomsnitt og elektronisk vegprising og betydningen Bypakke Ålesund vil ha for sentrumsutviklinga. Ved Hans Kjetil Knutsen

18.20-18.30: Har Bypakken blitt for stor? Betydningen av Bypakke Ålesund for regionen, ved Øystein Tvedt.

18.30-18.40: Statens vegvesen er med på laget: Størrelse på Bypakken og Blindheimstunnelen, Ole Kristian Birkeland Statens vegvesen

18.40-18.50: Brosundtunnelen, med Tom Rian

18.50: Spørsmål og synspunkt fra salen


 

Forslag om flere store endringer i Bypakken: Dette kan bli tatt bort

Ulykkeskryss ut av bypakken

Trafikksikringstiltak på strekningen Blindheim-Flisnes er blant prosjektene som er foreslått tatt bort fra bypakken.Ålesund vil bli pilotkommune når nytt system for vegprising skal prøves ut

Over og ut for bomstasjonene

Glem bomstasjonene, men betal for hvor og når du kjører og hva slags bil du har.Innslaget til Brosundtunnelen kan også legges nord på Aspøya

Det vestlige innslaget til Brosundtunnelen kan også legges på nordsida av Aspøya – ikke nødvendigvis i Skutvika.