Blir ledende innen Microsoft-teknologi i Norge:

Visma kjøper Avento

Når Aventos 61 ansatte slås sammen med 300 ansatte i Visma Custom Solutions blir de en betydelig aktør i det norske markedet innen Microsoft-teknologi.

Gründerne av Avento: Terje Woldseth (t.v.) og Stian Bang.  Foto: Avento.

Nyheter

Selskapene ser synergier innenfor både systemutvikling, business intelligence og web-/netthandelsløsninger.

Avento er et konsulentselskap med spisskompetanse innenfor IT-rådgivning, systemutvikling, Business Intelligence og digital markedsføring.

Oppkjøpet skal styrke satsningen på skreddersydde løsninger i Visma Consulting, og samlet blir Visma Consulting og Avento en ledende leverandør av Microsoft-teknologi i Norge, ifølge pressemeldingen fra selskapene.

Stor etterspørsel

Aktørene melder om svært stor etterspørsel etter kompetanse som kan bidra til å hjelpe norske virksomheter med digitaliseringsprosjekter.

– Vi har lenge sett etter noen som kan utfylle og forsterke oss både faglig og geografisk, og med Avento får vi begge deler. Avento har kunder over hele landet og har en spesielt sterk posisjon på Nordvestlandet. 

Avento er blant annet sterke innenfor maritim og marin næring, og de har utviklet noen spennende løsninger som vi tror har et betydelig potensiale i markedet, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting.

Utfyller hverandre

–  Kompetansemessig og kulturmessig utfyller vi hverandre godt, fortsetter Evensen.

–  Det digitale landskapet forandrer seg hele tiden, og det er derfor viktig for oss å få tilgang til spisskompetanse innenfor nye fagområder.

Med Visma i ryggen vil vi representere et unikt kompetansemiljø med store muligheter til å skape verdi for kundene våre. Vi har høye ambisjoner for alt vi gjør, og er overbeviste om at dette partnerskapet også vil styrke vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver, sier Stian Bang, daglig leder i Avento.

Om Avento

Avento er et konsulentselskap med spisskompetanse innenfor IT-rådgivning, systemutvikling, Business Intelligence (BI) og digital markedsføring. Selskapets har lang erfaring med design og utvikling av forretningskritiske datasystemer.

Avento har 61 ansatte fordelt på kontorer i Ålesund og Ørsta, og omsatte i 2018 for NOK 62 millioner.

Kundeporteføljen er spredt over hele Norge og deler av Sverige, og kundene er alt fra mindre, lokale næringsdrivende til store, internasjonale konserner. Avento fusjonerte i september 2017 med det digitale markedsføringsbyrået Racer, og sammen utgjør de Nordvestlandets største teknologihus.

Om Visma

Visma leverer software og tjenester som forenkler og digitaliserer prosesser i privat og offentlig sektor. Visma-gruppen opererer i hele Norden og i Benelux, Sentral- og Øst-Europa.

Med over 8 500 ansatte, 900 000 kunder og omsetning på NOK 11 389 millioner i 2018, er Visma et av Europas ledende softwareselskap.