Arhaug til NCE Blue Legasea

Janita Arhaug har takket ja til å blir den nye prosjektleder innen fiskeri i NCE Blue Legasea.
Nyheter

Arhaug har 30 års erfaring fra ulike stillinger på sjø og land.

De siste årene har hun ledet SETT SJØBEIN, som er et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Nå skal hun jobbe i klyngen med å fremme samarbeid og innovasjonsprosjekter mellom fiskeflåte, utstyrsleverandører og prosessindustri. Medlemsarbeid og nettverksbygging i et nasjonalt perspektiv vil også være en del av fokuset i den nye stillingen, ifølge pressemeldingen fra Åkp.

Arhaug begynner i stillingen 2. mai.