Frank Sve (Frp) og Erik Kursetgjerde (Ap) i nabokrangel om tunnel og bompengar: – Bør ete meir graut

Skal det vere bompengar også for gjennomgangstrafikken på gamlevegen?

Strandafjellet: Ein tunnel mellom Hole i Sykkylven og Svemorka i Stranda vil vere til stor hjelp for tungtransporten. Kvar vinter er det mange tungbilar som får problem på fylkesvegen over Strandafjellet (rundt 400 m.o.h.). Dei to på bildet hadde ingenting med hendinga å gjere.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Slik er det rundt Tresfjorden, og slik er det i Gudbrandsdalen. Dette hindrar trafikk- lekkasje og sørger for at ny-vegen blir raskare nedbetalt.