Leder Terje Vadset i Skodje planutvalg meldte seg ikke inhabil da saka ble behandlet i kommunalt møte:

Godkjente søknad fra firma han selv tok oppdrag for

Planutvalget i Skodje kommune godkjente i januar en dispensasjonssøknad fra Hamre Transport AS for bygging av oppstillingsplass for kjøretøy på Svorta. To år tidligere gikk lederen for planutvalget rundt med nabovarsel på vegne av transportfirmaet for samme tomt.

Stridens kjerne: Hamre Transport AS har ikke gjort noe ulovlig, men jussekspert mener leder i planutvalget burde erklært seg inhabil da utvalget behandlet søknaden om dispensasjon for bruk av tomta på to mål som firmaet har kjøpt på Svorta i Skodje.  Foto: Nils Harald Ånstad

Jeg så ikke dette som et problem da, og jeg gjør det heller ikke nå.

Terje Vadset
Nyheter

I et brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal klager advokatfirmaet Hove & Co, på vegne av en nabo, på Skodje kommunes vedtak om å gi dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for ei tomt på Svorta.