Ulovlige innkjøp oppe i havnerådet:

Havnestyret skal godkjenne alle anbud

– Feilen er gjort. Med iverksatte tiltak og planlegging, vil det ikke skje igjen.

Havna: Havnestyret og havnefogden har satt i gang en rekke tiltak etter at det er avdekket to innkjøp som er gjort i strid med kravet om konkurranse, lov om offentlige anskaffelser. 

Nyheter

Det sa havnefogd Ole Christian Fiskaa til havnerådet, som hadde møte fredag. Da blei rådet orientert om to ulovlige innkjøp av Ålesundregionens havnevesen (ÅRH).