Ulovlige innkjøp oppe i havnerådet:

Havnestyret skal godkjenne alle anbud

– Feilen er gjort. Med iverksatte tiltak og planlegging, vil det ikke skje igjen.

Havna: Havnestyret og havnefogden har satt i gang en rekke tiltak etter at det er avdekket to innkjøp som er gjort i strid med kravet om konkurranse, lov om offentlige anskaffelser.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det sa havnefogd Ole Christian Fiskaa til havnerådet, som hadde møte fredag. Da blei rådet orientert om to ulovlige innkjøp av Ålesundregionens havnevesen (ÅRH).